Wat is EasyCatalog?

Wat is EasyCatalog en voor wat gebruik je het? EasyCatalog legt de link tussen je database en InDesign om het publiceren van informatie te versnellen en te automatiseren. EasyCatalog is een plug-in in InDesign en stelt de gebruiker in staat om snel en efficient documenten op te maken, correcties uit Lees meer